HOME > 韓国語 > 韓国語講座 > 文法と発音編

 

 

 

   文法と発音編

  

[1-4]  [5-8]

1. ハングルの仕組み (한글의 구조)

 

2. 基本母音を覚えよう! (기본모음 익히기)

 

3. 合成母音を覚えよう! (이중모음을 익히기)

 

4. 子音を覚えよう! (자음 익히기)

 

[1-4]  [5-8]